Kan man have et
familieliv som revisor

De fleste revisorer starter deres revisorkarriere som
revisorelever eller revisortrainees i et revisionsfirma. Ambitionerne er ofte
store og det langsigtede mål er at blive statsautoriseret revisor og partner,
dvs. medejer, af revisionsfirmaet. Herefter følger en årrække med overarbejde i
massive mængder, hyppige deadlines, manglende indflydelse på eget arbejde,
utallige eksaminationer på universitetet i HD i revision og regnskab samt
cand.merc.aud. mv., samtidig med en konstant måling på effektivitet fra revisionsvirksomhedens
side. Efter 10 års karriere i revisionsbranchen er mange revisorer kommet
dertil i livet hvor de store ambitioner om at blive statsautoriseret revisor og
partner forsvinder i takt med et ønske om at få børn, et familieliv og et liv
hvor der også er plads til venner. Netop her oplever mange revisorer store
udfordringer med at kombinere karriere og familieliv. Revisionsfirmaerne har
igennem mange år set hvor hårdt revisormedarbejderen har kunnet presses og
dermed hvor mange penge revisionsfirmaet plejer at tjene på den ansatte
revisor. Det kræver derfor forståelse fra revisionsfirmaets side at revisoren
nu sænker den erhvervsmæssige ambition, men det kræver også forståelse fra
kollegernes side, da kollegerne skal udvise en oprigtig accept af at det er i
orden med dem at man går hjem til fyraften i stedet for arbejde videre sammen
med dem.

Alt for mange revisorer formår ikke at kombinere et
familieliv med deres hidtidige job som revisor. Konsekvenserne kan være
skilsmisse, stress eller at revisoren forlader revisionsbranchen. Dette til
trods kåres netop landets største revisionsfirmaer ofte som nogle af landets
bedste arbejdspladser. En af forklaringerne herpå kan dog være at revisorer som
ønsker familieliv netop forlader revisionsbranchen og dermed ikke besvarer de
spørgeskemaer der anvendes til at kåre revisionsselskaberne som gode
arbejdspladser.

Hvad kan en statsautoriseret revisor hjælpe med?

Heldigvis er der i dag revisionsvirksomheder der reelt giver
mulighed for at kombinere et job som revisor med et familieliv. Da alle
revisionsfirmaer giver udtryk for at de giver mulighed for at kombinere et job
som revisor med et familieliv ved at tilbyde ansættelse som revisor på nedsat
tid mv., er der stor forskel på om revisionsfirmaerne overholder disse løfter i
praksis. Er du revisor som ønsker at kombinere et arbejde som revisor med et
familieliv er det ofte nødvendigt at skifte job til et andet revisionsfirma.
Her bør du spørge om der er andre revisorer der kombinerer revisorjobbet med et
familieliv i netop dette revisionsfirma, samt tale med disse revisorer inden du
siger ja til dit nye job. Dette svarer i princippet til at du som revisor
efterspørger en anbefaling fra din potentielt nye arbejdsgiver, ligesom
revisionsfirmaet formentligt også spørger efter en anbefaling på dig fra din
tidligere arbejdsgiver.
Se også mere om formuepleje

Familien er ikke kun en vigtig del når branchen er revision. Familielivet er vigtigt for mange brancher.
Specielt når det kommer til selvstændige, eller kombinationen mellem at være lønmodtager
og selvstændig erhvervsdrivende, hvor der er mange arbejdsopgaver der skal løses.
Her kan du se mere om hvordan det er at være selvstændig, lønmodtager og familiefar

http://martinkjaergaardjensen.bloggerspoint.dk/